ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

68ΨΕ46Ψ8ΧΒ-Σ6Ω

https://diavgeia.gov.gr/doc/68ΨΕ46Ψ8ΧΒ-Σ6Ω

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228129/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99682 #6668378 #1226556

30/09/2021 14:36:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *