ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ψ6Γ046Ψ8ΧΒ-7ΕΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6Γ046Ψ8ΧΒ-7ΕΝ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228128/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99678 #6668376 #1226555

30/09/2021 14:36:31

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *