ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΣ6Ο46Ψ8ΧΒ-ΦΟ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣ6Ο46Ψ8ΧΒ-ΦΟ8

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228127/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99677 #6668374 #1226554

30/09/2021 14:36:25

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *