ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΗΨΡ46Ψ8ΧΒ-343

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΨΡ46Ψ8ΧΒ-343

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228126/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99675 #6668372 #1226553

30/09/2021 14:36:17

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *