ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9Ψ9Ο46Ψ8ΧΒ-ΠΨΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ψ9Ο46Ψ8ΧΒ-ΠΨΕ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228123/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99663 #6668366 #1226550

30/09/2021 14:35:59

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *