ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ψ4ΟΑ46Ψ8ΧΒ-ΓΩΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4ΟΑ46Ψ8ΧΒ-ΓΩΓ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228122/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99661 #6668364 #1226549

30/09/2021 14:35:53

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *