ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ψ40Σ46Ψ8ΧΒ-ΥΛ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ40Σ46Ψ8ΧΒ-ΥΛ1

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228121/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99658 #6668362 #1226548

30/09/2021 14:35:46

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *