ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΩΞ046Ψ8ΧΒ-430

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΞ046Ψ8ΧΒ-430

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228119/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99649 #6668358 #1226546

30/09/2021 14:35:34

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *