ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΗΝΑ46Ψ8ΧΒ-ΞΣΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΝΑ46Ψ8ΧΒ-ΞΣΔ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228118/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99643 #6668356 #1226545

30/09/2021 14:35:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *