ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΥ3Χ46Ψ8ΧΒ-52Κ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥ3Χ46Ψ8ΧΒ-52Κ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228117/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99635 #6668354 #1226544

30/09/2021 14:35:22

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *