ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6ΙΘ946Ψ8ΧΒ-81Δ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΘ946Ψ8ΧΒ-81Δ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228116/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99634 #6668352 #1226543

30/09/2021 14:35:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *