ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΕΚ646Ψ8ΧΒ-7Θ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΕΚ646Ψ8ΧΒ-7Θ9

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228114/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99631 #6668348 #1226541

30/09/2021 14:35:04

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *