ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

97ΠΗ46Ψ8ΧΒ-ΖΝΤ

https://diavgeia.gov.gr/doc/97ΠΗ46Ψ8ΧΒ-ΖΝΤ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228113/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99630 #6668346 #1226540

30/09/2021 14:34:58

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *