ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΑ4Ζ46Ψ8ΧΒ-ΑΓΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑ4Ζ46Ψ8ΧΒ-ΑΓΖ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228112/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99625 #6668344 #1226539

30/09/2021 14:34:52

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *