ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

66Ν846Ψ8ΧΒ-ΗΞΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/66Ν846Ψ8ΧΒ-ΗΞΕ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228111/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99624 #6668342 #1226538

30/09/2021 14:34:46

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *