ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

64ΔΔ46Ψ8ΧΒ-64Ξ

https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΔΔ46Ψ8ΧΒ-64Ξ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228110/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99621 #6668340 #1226537

30/09/2021 14:34:39

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *