ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9Ρ1546ΨΖ2Ν-ΓΘΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ρ1546ΨΖ2Ν-ΓΘΘ

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

99203020

34081/2021

Απόφαση Αναμόρφωσης Ετήσιου Αναλυτικού προϋπολογισμού

30/09/2021 14:34:39

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *