ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ω1Ν246Ψ8ΧΒ-Φ5Ξ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1Ν246Ψ8ΧΒ-Φ5Ξ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228109/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99617 #6668338 #1226536

30/09/2021 14:34:33

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *