ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

60ΑΒ46Ψ8ΧΒ-ΙΒΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΑΒ46Ψ8ΧΒ-ΙΒΝ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228107/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99611 #6668334 #1226534

30/09/2021 14:34:21

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *