ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6Ο9Λ46Ψ8ΧΒ-ΞΨΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ο9Λ46Ψ8ΧΒ-ΞΨΦ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228106/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99610 #6668331 #1226533

30/09/2021 14:34:11

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *