ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΜΠΥ46Ψ8ΧΒ-2ΑΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΠΥ46Ψ8ΧΒ-2ΑΒ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228104/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99609 #6668328 #1226532

30/09/2021 14:34:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *