ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9Η0Ν46Ψ8ΧΒ-ΚΦΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Η0Ν46Ψ8ΧΒ-ΚΦΕ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228103/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99605 #6668326 #1226531

30/09/2021 14:33:59

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *