ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΣ0Θ46Ψ8ΧΒ-ΟΓΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣ0Θ46Ψ8ΧΒ-ΟΓΙ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228102/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99600 #6668324 #1226530

30/09/2021 14:33:53

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *