ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ψ2ΕΞ46Ψ8ΧΒ-49Η

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ2ΕΞ46Ψ8ΧΒ-49Η

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228101/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99595 #6668322 #1226529

30/09/2021 14:33:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *