ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΜΙ746Ψ8ΧΒ-2Ο1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΙ746Ψ8ΧΒ-2Ο1

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228100/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99588 #6668320 #1226528

30/09/2021 14:33:41

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *