ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΗΠΒ46Ψ8ΧΒ-7Θ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΠΒ46Ψ8ΧΒ-7Θ8

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228099/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99587 #6668318 #1226527

30/09/2021 14:33:35

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *