ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

65ΕΔ46Ψ8ΧΒ-Α5Ψ

https://diavgeia.gov.gr/doc/65ΕΔ46Ψ8ΧΒ-Α5Ψ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228098/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99579 #6668316 #1226526

30/09/2021 14:33:29

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *