ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΛΤ346Ψ8ΧΒ-ΘΓΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΤ346Ψ8ΧΒ-ΘΓΨ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228097/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99569 #6668314 #1226525

30/09/2021 14:33:23

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *