ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΓΧΩ46Ψ8ΧΒ-4Φ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΓΧΩ46Ψ8ΧΒ-4Φ9

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228096/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99565 #6668312 #1226524

30/09/2021 14:33:17

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *