ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΗ7Ψ46Ψ8ΧΒ-ΠΑ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗ7Ψ46Ψ8ΧΒ-ΠΑ4

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228095/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99562 #6668310 #1226523

30/09/2021 14:33:10

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *