ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΧΦ146Ψ8ΧΒ-ΛΜ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΧΦ146Ψ8ΧΒ-ΛΜ0

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228094/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99561 #6668308 #1226522

30/09/2021 14:33:04

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *