ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΩΟ446Ψ8ΧΒ-ΙΧΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΟ446Ψ8ΧΒ-ΙΧΞ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228093/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99553 #6668306 #1226521

30/09/2021 14:32:58

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *