ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΖΣΑ469Β7Ι-ΙΥ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΣΑ469Β7Ι-ΙΥ8

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

99206919

21954/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 81259 #1653711 #107457

30/09/2021 16:21:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *