ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΒΚΛ469Β7Ξ-ΙΜΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΚΛ469Β7Ξ-ΙΜΝ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

42904

Εγκριτική απόφαση αναμόρφωσης ετήσιου (2021) προϋπολογισμού/προγραμματισμού δαπανών στο πλαίσιο έργου

30/09/2021 15:42:39

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *