ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6ΟΦΣ469Β7Ξ-ΣΥΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΦΣ469Β7Ξ-ΣΥΒ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

42907

Εγκριτική απόφαση αναμόρφωσης ετήσιου (2021) προϋπολογισμού/προγραμματισμού δαπανών στο πλαίσιο έργου

30/09/2021 15:38:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *