ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΟΧΠ4653ΠΓ-ΨΜΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΟΧΠ4653ΠΓ-ΨΜΣ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

100015981

1796/267663

Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας οικονομικού έτους 2021

30/09/2021 15:36:23

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *