ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

98Τ0469Β7Ξ-ΓΜ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/98Τ0469Β7Ξ-ΓΜ1

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

42909

Εγκριτική απόφαση αναμόρφωσης ετήσιου (2021) προϋπολογισμού/προγραμματισμού δαπανών στο πλαίσιο έργου

30/09/2021 15:33:50

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *