ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6Π52469Β7Ξ-ΔΤ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Π52469Β7Ξ-ΔΤ1

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

42900

Εγκριτική απόφαση επικαιροποίησης στοιχείων έργου

30/09/2021 15:32:22

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *