ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9Β4Ψ469Β7Ξ-ΠΒΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Β4Ψ469Β7Ξ-ΠΒΘ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

42899

Εγκριτική απόφαση επικαιροποίησης στοιχείων έργου

30/09/2021 15:32:04

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *