ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

60ΗΑ46ΨΖ2Ν-Π0Ζ

https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΗΑ46ΨΖ2Ν-Π0Ζ

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

99203020

34098/2021

Αναμόρφωση συνοπτικού συνολικού προϋπολογισμού

30/09/2021 15:13:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *