ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΞΨΗ46ΨΖΣ4-4ΨΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞΨΗ46ΨΖΣ4-4ΨΧ

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

99203026

42361/2021

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 68148500/1 #15336

30/09/2021 16:25:45

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *