ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ρ4Ω146ΨΖ2Ν-ΠΞΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ4Ω146ΨΖ2Ν-ΠΞΧ

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

99203020

34094/2021

Απόφαση Αναμόρφωσης Ετήσιου Αναλυτικού προϋπολογισμού

30/09/2021 15:11:18

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *