ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ρ7Γ446ΨΖ2Ν-Δ1Σ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ7Γ446ΨΖ2Ν-Δ1Σ

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

99203020

34090/2021

Απόφαση Αναμόρφωσης Ετήσιου Αναλυτικού προϋπολογισμού

30/09/2021 15:08:09

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *