ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

61Π5465ΧΘΞ-ΣΙΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/61Π5465ΧΘΞ-ΣΙΡ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

100025905

Β6/οικ.265424

Εφαρμογή του ν. 4442/2016 (Α’ 230) στη δραστηριότητα των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) – Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας

30/09/2021 14:58:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *