ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

ΩΦΓΜΩΕΧ-Κ1Η

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΓΜΩΕΧ-Κ1Η

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

6151

Β885

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

30/09/2021 14:33:23

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *