ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

9ΠΡΓΩΕΧ-ΒΘΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΠΡΓΩΕΧ-ΒΘΜ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

6151

884

ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

30/09/2021 14:33:00

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *