ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

66ΩΣ469Β6Ν-Ι2Σ

https://diavgeia.gov.gr/doc/66ΩΣ469Β6Ν-Ι2Σ

30/09/2021 03:00:00

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

99206998

417/2021

Απολογιστικά Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2021

30/09/2021 14:52:40

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *