ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

9ΤΕΤ46904Θ-ΚΩ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΤΕΤ46904Θ-ΚΩ4

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ ΚΥΜΗΣ

99221880

7958

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8ος 2021.

30/09/2021 14:35:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *