ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΩΦ7Γ465ΧΘΞ-ΤΡΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦ7Γ465ΧΘΞ-ΤΡΚ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

100025905

265339

1η Μείωση των απαιτούμενων κρατήσεων και επιστροφή εγγυητικών επιστολών αντικατάστασης κρατήσεων λόγω έγκρισης επιμετρήσεων της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου με τίτλο: «Επιβατικός και Εμπορικός Λιμένας Σιγρίου Ν.Λέσβου – Α’ Φάση (Ν5800c) ».

30/09/2021 14:35:32

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *