ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

9Η7Θ4653Π4-0ΣΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Η7Θ4653Π4-0ΣΚ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

450044

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ΓΙΑ ΖΑΤΡΙΚΙΟ (ΣΚΑΚΙ)

30/09/2021 14:51:39

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *